Filter
Stäng
 

Trapptorn till Ramställning stål 3 vån

Komplett trapptorn till ramställningspaket stål
Invändig ställning ingår ej.
32 500,00 kr exkl moms

Enl arbetsmiljöverkets AFS 2013:4 skall tillträde till ställning som består av 2 fack eller fler i längsled ske på ett säkert sätt. 

Tillträdeslederna skall vara ergonomiskt utformade och skall normalt bestå av trappor. 

En lodrät eller nästan lodrät stege är normalt olämpligt som tillträdesled. 

I detta paket med trappor ingår alla detaljer för att montera ett godkänt tillträde till ställningen. 

 

 Till en ställning som är ca 6m hög till plattform och till en 3,07m sektion.