Filter
Stäng
 

Trapptorn till Ramställning stål 1 vån

Komplett trapptorn till Ramställningspaket i stål
Invändig ställning ingår ej.
13 500,00 kr exkl moms

Enl arbetsmiljöverkets AFS 2013:4 skall tillträde till ställning som består av 2 fack eller fler i längdled ske på ett säkert sätt.

Tillträdeslederna skall vara ergonomiskt utformade och skall normalt bestå av trappor. 

En lodrät eller nästan lodrät stege är normalt olämpligt som tillträdesled. 

I detta paket med trappor ingår alla detaljer för att montera ett godkänt tillträde till ställningen. 

 

Detta trapptorn är till en våning hög ställning dvs ca 2m hög beroende på bottenskruvshöjden.