Filter
Stäng
 

Trapptorn till modulställning 3 våningar med Dubbelräcke

Komplett trapptorn till modulställningspaket
Invändig ställning ingår ej.
23 200,00 kr exkl moms

Enl arbetsmiljöverkets AFS 2013:4 skall tillträde till ställning som består av 2 fack eller fler i längsled ske på ett säkert sätt. 

Tillträdeslederna skall vara ergonomiskt utformade och skall normalt bestå av trappor. 

En lodrät eller nästan lodrät stege är normalt olämpligt som tillträdesled. 

I detta paket med trappor ingår alla detaljer för att montera ett godkänt tillträde till ställningen.