Filter
Stäng
 

Trapptorn till modulställning 2 våningar

Komplett trapptorn till modulställningspaket 2 våningar
Invändig ställning ingår ej.
15 700,00 kr exkl moms

 

 

Enligt arbetsmiljöverkets AFS 2013:4 skall tillträde till ställning som består av 2 fack eller fler i längdled ske på ett säkert sätt. 

Tillträdeslederna skall vara ergonomiskt utformade och skall normalt bestå av trappor. 

En lodrät eller nästan lodrät stege är normalt olämpligt som tillträdesled. 

I detta paket med trapor ingår alla detaljer för att montera ett godkänt tillträde till ställningen. 

 

Detta trapptorn består av 2 våningar trappa, till en ställning som är ca 4m hög och till ett 3,07m fack.