Filter
Stäng
 

Trapptorn till Rampaket alu 1 vån

Komplett trapptorn till ramställningspaket alu 1 våningar
Invändig ställning ingår ej.
13 500,00 kr exkl moms

Enl arbetsmiljöverkets AFS 2013:4 skall tillträde till ställning som består av 2 fack eller fler i längdled ske på ett säkert sätt.

Tillträdeslederna skall vara ergonomiskt utformade och skall normalt bestå av trappor. 

En lodrät eller nästan lodrät stege är normalt olämpligt som tillträdesled. 

I detta paket med trappor ingår alla detaljer för att montera ett godkänt tillträde till ställningen. 

 

Detta trapptorn är till en våning hög ställning dvs ca 2m hög beroende på bottenskruvshöjden. 

Materialspecifikation