Filter
Stäng
 

Sparklister till Rampaket 1006 m²

Komplett Sparklistpaket
39 825,00 kr exkl moms

En ställning skall vara försedd med sparklister där det finns risk att falla 2m eller mer. 

På de delar av ställningen som ej används för arbeten kan sparklister ev uteslutas. 

Sparklistpaketet består av längsgående sparklister samt till kortsidorna enl AFS 2013:4´s föreskrifter.